STWARDNIENIE ROZSIANE OBJAWY

Stwardnienie rozsiane może mieć różną postać, a objawy choroby zależą od tego, który obszar centralnego układu nerwowego został dotknięty chorobą.

W SM nie istnieje żaden schemat przebiegu choroby.
U każdej osoby ze stwardnieniem rozsianym obserwuje się inny zespół objawów, który zmienia się w czasie, pod kątem natężenia i długości występowania.
Nie istnieje też typowy przebieg SM. U większości pacjentów obserwuje się więcej niż jeden symptom tej choroby, i mimo, że istnieją objawy typowe dla wielu chorych, u żadnej z nich nie można stwierdzić występowania wszystkich.

Najczęstsze objawy choroby to:
 1. Zaburzenia wzroku
  • Niewyraźne widzenie
  • Widzenie podwójne (diplopia)
  • Zapalenie nerwu wzrokowego
  • Mimowolne ruchy gałki ocznej
  • Całkowita utrata wzroku (rzadko)
 2. Problemy z utrzymaniem równowagi i koordynacją ruchów
  • Utrata równowagi
  • Drżenie kończyn
  • Zawroty głowy
  • Utrata częściowej kontroli nad kończynami
  • Brak koordynacji ruchów
  • Uczucie osłabienia: najczęściej dotyczy nóg, odczuwane podczas chodzenia
 3. Zaburzenia napięcia mięśniowego – spastyczność
  • Wzmożone napięcie mięśniowe i sztywność mięśni mogą mieć niekorzystny wpływ na poruszanie się
  • Skurcze
 4. Zmiany w odbiorze bodźców
  • Uczucie mrowienia
  • Drętwienia ( parestezja)
  • Uczucie palącego gorąca
  • Z SM czasem wiąże się też ból o charakterze przewlekłym, np. nerwobólem trójdzielnym ( ból mięśni twarzy), bólami pozostałych mięśni
 5. Zaburzenia mowy
  • Mowa spowolniona
  • Mowa bełkotliwa
  • Zmiana rytmu mowy
  • Trudności z połykaniem (dysfagia)
 6. Zaburzenia funkcji pęcherza moczowego i jelit
  • Potrzeba częstszego wypróżniania się, niepełne wypróżnianie się, utrata kontroli nad momentem wypróżnienia
  • Problemy z jelitami: zaparcia, a rzadziej – utrata kontroli nad pracą jelit
 7. Zaburzenia w sferze seksualnej
  • Impotencja
  • Zmniejszenie popędu płciowego
  • Zmniejszenie wrażliwości na dotyk i inne bodźce
 8. Nadwrażliwość na ciepło
  • Ten symptom bardzo często powoduje przejściowe pogorszenie się objawów
 9. Zaburzenia percepcji i zaburzenia emocjonalne
  • Utrata pamięci krótkotrwałej
  • Trudności z koncentracją, oceną sytuacji lub logicznym myśleniem
 10. Męczliwość
  • Uczucie zmęczenia, które jest nieprzewidywalne lub niewspółmierne do wykonywanej czynności. Zmęczenie jest jednym z najczęściej spotykanych i jednym z najbardziej uciążliwych objawów SM.
  • Podczas gdy większość symptomów jest łatwo zauważalna, objawy takie jak: męczliwość, zaburzenia pamięci i koncentracji pozostają często ukryte, ze względu na trudności, na jakie chory natrafia przy próbie opisania ich innej osobie. Czasem rodzina i opiekunowie bagatelizują te oznaki i ich wpływ na osobę z SM, jej pracę zawodową, aktywność społeczną i jakość życia.

Jeżeli zauważasz u siebie te objawy, porozmawiaj ze swoim lekarzem prowadzącym. Podawanie leków, rehabilitacja, fizjoterapia, terapia zajęciowa może pomóc zlikwidować lub zmniejszyć dokuczliwość tych objawów. 

źródło: www.ptsr.org.pl

NOTA PRAWNA

Strona internetowa www.mamsm.pl ma charakter informacyjno-edukacyjny.

Autorzy strony dołożyli wszelkich starań, aby zamieszczone na niej informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z treści na niej zawartych.

Żadna informacja zamieszczona na www.mamsm.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wymienione w treści produkty lecznicze są dopuszczone
do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych. Ich stosowanie może się odbywać jedynie po uprzedniej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego opakowania produktu leczniczego.

Strona www.mamsm.pl podaje linki do innych stron www jedynie w celu informacyjnym. Autorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za treść lub funkcjonowanie tych stron.

Komunikaty i materiały udostępniane redaktorom strony włączając wszelkie dane, pytania, komentarze lub sugestie nie będą traktowane jako poufne. Autorzy strony nabywają nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania
i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.

Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie,
w tym drukowanie lub kopiowanie, może odbywać się jedynie
i wyłącznie dla użytku prywatnego. Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują firmie Biogen Poland Sp. z o.o., która jest właścicielem serwisu.