Pomiń intro >
Czas 00:00

NOTA PRAWNA

Strona internetowa www.mamsm.pl ma charakter informacyjno-edukacyjny.

Autorzy strony dołożyli wszelkich starań, aby zamieszczone na niej informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z treści na niej zawartych.

Żadna informacja zamieszczona na www.mamsm.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wymienione w treści produkty lecznicze są dopuszczone
do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych. Ich stosowanie może się odbywać jedynie po uprzedniej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego opakowania produktu leczniczego.

Strona www.mamsm.pl podaje linki do innych stron www jedynie w celu informacyjnym. Autorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za treść lub funkcjonowanie tych stron.

Komunikaty i materiały udostępniane redaktorom strony włączając wszelkie dane, pytania, komentarze lub sugestie nie będą traktowane jako poufne. Autorzy strony nabywają nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania
i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.

Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie,
w tym drukowanie lub kopiowanie, może odbywać się jedynie
i wyłącznie dla użytku prywatnego. Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują firmie Biogen Poland Sp. z o.o., która jest właścicielem serwisu.